Liceul Pedagogic ”Matei Basarab”
la Semicentenar

În perioada 24 – 25 noiembrie 2022, Liceul Pedagogic ,,Matei Basarab” din Slobozia sărbătorește semicentenarul școlii.

Activitățile dedicate acestui eveniment vorbesc, pe de o parte, despre tradiția școlii, iar, pe de altă parte, despre nevoia de adaptare a învățământului normalist la contextul actual, liceele și colegiile pedagogice fiind exemple de bună practică pentru noile demersuri privind cariera didactică.

Programul manifestării cuprinde atât celebrarea, în cadru festiv, a celor 50 de ani de la înființare, cât și ateliere organizate pentru elevi și pentru profesori, care aduc în prim-plan rolul liceului pedagogic de centru de resurse educaționale și didactice pentru componenta practică a formării cadrelor didactice, în cadrul Bazelor de practică pedagogică (BPP).

Atelierul de diseminare ,,Experiențe și bune practici în organizarea și desfășurarea activităților specifice domeniului mentoratului didactic” vizează valorizarea și promovarea activităților desfășurate în cadrul comunităților de învățare de la nivelul consorțiilor școlare de tip BPP.

Oameni de ieri și de azi care au influențat destinul școlii și care i-au imprimat direcția vor participa la aceste manifestări, alături de comunitatea care i-a fost școlii sprijin și partener.

PARTENERUL EVENIMENTULUI